[FW-BG-02] Пазар/конкуренция
(Kröll, M.)

Конкуренция между съществуващите доставчици

В кой отрасъл работи вашата компания и как се е развивал този отрасъл в миналото? Какви са прогнозите за бъдещето? …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X