[ER-BG-07] Анализ на пазара чрез интервюта

Техника “сортиране на карти”

Попълнете картите, както е показано в примера, така че всяка карта да съдържа различна идея за услуга, която да бъде …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X