Бизнес идея BG група 1

Ползи за клиента

Какъв е проблемът или нуждата на вашите клиенти? Как ще бъде решен или задоволен от вашето предложение? Какви очаквания на …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X