Бизнес идея BG група 2

Уникално предложение Copy

Дали вашият продукт/услуга е напълно нов продукт/услуга и следователно представлява истинска пазарна иновация, или е доразвитие на съществуващ продукт или …

5Maximum Marks

top
© 2021, All rights reserved.

X
X