Диагностика на предприемаческия талант

Тестове и въпросници за диагностика на таланта

Личностни качества Тест №1

Следващите три теста имат за задача да попълнят Вашия предприемачески профил. Моля свалете документа на всяка задача на своя компютър. …

10Maximum Marks

ENDED Time Remaining Hours Minutes
top
© 2021, All rights reserved.

X
X